151201 RH
VERLOSKUNDE KLINIEK IN MALAWI

Trinity Hospital Muona
(door Rob Honings)


INLEIDING: (zie ook verder voor een chronologisch verslag)

Na realisatie van de bouw van de oogclinic in Laos is onze club op zoek gegaan naar een nieuw project. Ditmaal in Afrika, Malawi.
Een verloskunde kliniek bij het bestaande Trinity Hospital in Muona.

Stichting “Passion for People” uit Boxmeer probeert sinds de oprichting in 2010 het Trinity Hospital te ondersteunen en verder te laten ontwikkelen in de breedste zin van het woord! Daarbij richten zij zich in eerste instantie op de meest kwetsbare groep in deze armste regio van een arm Afrikaans land, de vrouwen/moeders en kinderen. Dit proberen ze door het ziekenhuis, in samenspraak met het management aldaar, op drie pijlers te ondersteunen! Daarmee willen zij zich niet beperken tot het dichten van gaten cq het voorzien in directe behoeften, maar zeker ook door het bestaansrecht van het ziekenhuis op lange termijn veilig te stellen en door een mogelijkheid te scheppen tot het aanbieden van verantwoorde faciliteiten en dus het creëren van inkomsten. Structurele oplossingen dus.

Hierbij hoort o.a. een adequate huisvesting van een verloskunde afdeling voor deze specifieke doelgroep.Binnen de Lions heeft ons lid Rob Honings, als onze projectmanager en bouwpastoor, met de heren Hans Knol en Hans Baltussen van Passion for People de voorliggende plannen bekeken en doorgenomen.
Na verdere uitwerking en validatie heeft Rob de eerdere uitgangspunten van deze verloskunde afdeling laten aanpassen. Een verloskunde afdeling met 4 behandelkamers i.p.v. de eerdere gevraagde 6 met de overige noodzakelijke ruimtes. Deze ook geïntegreerd in de bestaande bebouwing van het Trinity Ziekenhuis, zodat e.e.a. meer voldoet aan de lokale vraag.
Het bestaande ontwerp is hierop dan ook aangepast en staat nu los van het ziekenhuis maar is middels een overdekt looppad verbonden met de aangrenzende bebouwing van het ziekenhuis en toch in deze onderdeel. Logistiek is het ontwerp ook zodanig aan- en ingepast dat het efficiënt en doelmatig kan functioneren binnen de bestaande vrouwenafdeling binnen het ziekenhuis, met de huidige aanwezige pre- en post-natale zorg.

Het plan is in samenspraak met Rob, Han en Hans verder uitgewerkt door Foundation to Build. een organisatie die al eerder werkzaamheden voor Passion for People uitvoerde.
In maart 2016 zijn de bouwkundige tekeningen afgerond. Deze zijn besproken met het ziekenhuis in Muona.
(PDF tekeningen verloskunde kliniek maart 2016)

170701 RH
Ook in Malawi geldt, na regen komt zonneschijn.

De uitvoerende werkzaamheden verlopen voortvarend.
Onze plaatselijke aannemer, Foundation to Build, is met de plaatselijke bouwvakkers goed op stoom gekomen. De vorderingen verlopen voorspoedig en zijn ook zichtbaar. Zie bijgaande foto's.

 

 

 

 

 

Link filmpje
(tussen de funderingstroken een stevig zandbed maken om de begane grondvloer vloer op te kunnen storten)

Toevallig!
Via via kwam ik erachter dat een verpleegkundige in opleiding uit onze regio, Nina Janssen, op dit moment stage loopt in het Trinity Hospital.
Zij liet mij na WhatsApp contact onderstaande foto's toekomen. Grappig zo'n opzichter op afstand middels een verpleegkundige op stage aldaar.
Nina, met dank en succes met je stage.
 

 

 
170625 RH
Lions goede doelen project Malawi na een lang regenseizoen eindelijk van start.

Het regenseizoen 2016-2017 in Malawi kende een erg lange periode waardoor de start van de nieuwbouw verloskunde-kliniek bij het Trinity Hospital in Muona in Malawi langer op zich liet wachten.
Geen tropische regenbuien meer, de wegen zijn gerepareerd, de tekeningen zijn grotendeels al goed gekeurd, dus we zijn eindelijk (met 2 maanden vertraging) gestart met de bouw van de verloskunde afdeling in Muona, voor Stichting Passion for People Boxmeer.
De Lions ondersteunen hierbij het project in de uitvoering in het kader van hun immateriele dienstverlening.
Leden binnen de club stellen hun expertise en tijd ter beschikking voor de verdere begeleiding in de uitvoering cq realisatie van dit project zoals dit ook in de haalbaarheid, voorbereiding en ontwerpfase is gebeurt.
Hierdoor kunnen wij garanderen dat elke gesponsorde EURO ook met maximaal rendement op de juiste plek wordt besteed.

Het ontwerp


Het uitgraven van de funderingsstroken, "manpower".


(vervolg inleiding)
Afgelopen maanden zijn hierin de technische installaties verder uitgewerkt en is een bijbehorende kosten/budget begroting opgesteld.
Er loopt op dit moment een aanvraag bij Wilde Ganzen om in aanmerking te komen voor hun vermeerdering.
Rob is met Wilde Ganzen druk doende om dit voor elkaar te krijgen.De Golfcommissie van de Lions 2016 en alle overige Lionsleden en vrienden van de Lions (sponsoren, deelnemers, verenigingen) zijn druk doende om de 12e Golfdag wederom een geslaagde dag te laten worden. De opbrengst hiervan is bedoeld voor de verloskunde kliniek in Malawi.
9 september 2016 zal deze 12e Golfdag plaatsvinden (zie ook verder op deze web-site, Lions golf). 


Login leden