ONZE CLUB

Lionsclub Land van Cuijk en Noord-Limburg is lid van Lions Clubs International, een wereldwijde associatie van Lions-clubs waarin mensen vanuit vriendschap, zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige binding op vrijwillige basis een verscheidenheid aan initiatieven ondernemen ten behoeve van een betere samenleving.

De 6 doelstellingen van Lions Clubs International:

  • Het tot stand brengen en in stand houden van onderling begrip tussen de volkeren van de wereld;
  • Het bevorderen van beginselen van goed overheidsbestuur en goed burgerzin;
  • Een actieve belangstelling hebben voor het maatschappelijke, culturele, sociaal en moreel welzijn van de samenleving;
  • De Lions clubs verenigen in vriendschap, kameraadschap en wederzijds begrip;
  • Een ontmoetingsplaats bieden voor vrije gedachtenwisseling over alle zaken van openbaar belang; maar over partijpolitieke en dogmatische-religieuze opvattingen zal door clubleden echter niet worden gedebatteerd;
  • Het aanmoedigen van mensen, die daarvoor openstaan om dienstbaar te zijn aan de samenleving zonder persoonlijke financiële voordelen; het aanmoedigen van doelmatigheid en het bevorderen van hoge waarden in beroep en bedrijf, zowel in openbare dienst als in persoonlijk handelen.


Clubhuis                                        
Old Inn, Siebengewaldseweg 13, Ottersum    


Bestuur


President                           Frank de Rijk
Vice president                    Diederik Hol
Penningmeester                 Jan Verheijen
Secretaris                          Joep Wisznievski


Past-president 2017-2018  Theo Smits
Past-president 2016-2017  Erwin Ruedisueli


Past-president 2015-2016  Jos Lohuis 


Past-president 2014-2015  Rob Honings
Past-president 2013-2014  Marko van den Dool
Past-president 2012-2013  Peter Thoonen
Past-president 2011-2012  Hans Peters
Past-president 2010-2011  Maarten Pieper

E-mail                               cuijknlimburg@lions.nl
                                        info@lionsnet.nl

m.b.t. Lions Golfdag           golfdag@lionsnet.nl 


                            
Lionsclub Land van Cuijk en Noord-Limburg:
In Lionsclubs werken mensen uit de lokale gemeenschap op vriendschappelijke en vrijwillige basis samen om hulp te bieden daar waar dat nodig is. Primair voor de lokale gemeenschap, maar daarnaast via de overkoepelende organisatie Lionsclubs International ook vaak voor hulpverlening elders in de wereld.
Lionsclubs bepalen zelf de doelen die ze willen ondersteunen en de wijze waarop ze uitvoering geven aan de dienstverlening.
Politiek, religie en etnische achtergrond zijn in het clubleven taboe, maar verder zijn Lionsclubs binnen bepaalde spelregels autonoom.
Er zijn mannenclubs , vrouwenclubs en gemengde clubs, maar geen enkele club is hetzelfde!
De minimum leeftijd voor het lidmaatschap is 18 jaar, er is geen maximumleeftijd.
Lionsclubs handelen onder het motto: We Serve, wij dienen.
De Lionsclub Land van Cuijk en Noord-Limburg is een mannenclub en bestaat uit 30 leden komende uit deze regio in de leeftijd van 40 tot 92 jaar.
                        

Login leden