VERLOSKUNDE KLINIEK IN MALAWI

Na realisatie van de bouw van de oogclinic in Laos is onze club op zoek gegaan naar een nieuw project. Ditmaal in Afrika, Malawi.
Een verloskunde kliniek bij het bestaande Trinity Hospital in Muona.

VERLOSKUNDE KLINIEK IN MALAWI
===============================================================================

OOGKLINIEK IN LAOS


Na realisatie van de bouw van het oogziekenhuis in Nepal is onze club op zoek gegaan naar een nieuw project met betrekking tot oogzorg, omdat wij hierin jarenlange ervaring en expertise hebben opgedaan.

In voorjaar 2013 is samen met Eye Care Foundation Amsterdam gezocht naar een nieuw oogzorg project in Azië. 
Gekozen is voor de bouw van een oogziekenhuis in Phonsavan in Laos. Dit oogziekenhuis bestrijkt het provincies Xieng Khouang en Hua Phan, die tot de armste gebieden van Laos gerekend kunnen worden.
Lionslid Rob Honings heeft zich verdiept in de voorliggende plannen, de plaatselijke omstandigheden en uitgangspunten, vooral op bouwtechnisch en installatietechnisch vlak. De medische kant is bekeken door oogarts Cees van der Windt, werkzaam in onder andere Rivierenland Ziekenhuis Tiel. Hij is bekend met de oogproblematiek in de regio Vietnam/Laos en wordt door Eye Care Foundation gevraagd ter ondersteuning van hun projecten vanuit medisch perspectief.

Rob Honings is in oktober 2013 namens onze club zelf naar Laos gevlogen om zich ter plaatse op de hoogte te stellen van de situatie. Samen met Cees van der Windt en een delegatie van Eye Care Foundation zijn diverse gesprekken gevoerd met de plaatselijke instanties, de architect en de medische staf. Gedurende deze tiendaagse trip zijn de verdere randvoorwaarden besproken om het project tot een succes te kunnen maken. 

 

De plaatselijke oogarts, Dr. Komua, verricht zijn werkzaamheden nu nog in twee kamertjes van in totaal nog geen achttien vierkante meter. Voor oogoperaties moet hij tussen de bedrijven door gebruik maken van een algemene operatiekamer. Ook in Laos is oogziekte een zeer veel voorkomende ziekte. 
Wij denken dit nieuwe project in hooguit twee jaar te kunnen realiseren.

 

   laos b       image

 

  
   OOGKLINIEK IN LAOS

===============================================================================

VAKSCHOOL IN BENIN

De Stichting Peuple du Monde met het weeshuis Maison de l’Espoir in Benin heeft in 2012 met de
financiële hulp van De Lionsclub Land van Cuijk en Noord-Limburg uit het golftoernooi en de
vermeerdering van De Wilde Ganzen de eerste vakschool kunnen bouwen en laten functioneren.

Een agrarische vakschool op onze landbouwgrond in Toffo ( 3 uur rijden van het weeshuis) voor
de jongens uit ons weeshuis , en ook voor jongens uit de omgeving. Zij krijgen les in het
verbouwen van gewassen en het verzorgen van dieren ,voor eigen consumptie maar ook voor
de handel.
 Zo krijgen zij een reële kans op de arbeidsmarkt, of kunnen een eigen bedrijfje
starten en een zelfstandig bestaan opbouwen. Op 2 augustus 2013 is de school officieel in
gebruik genomen.
  

Het bericht dat we in 2013 € 20.000,00 zullen ontvangen van de Lionsclub en de Wilde Ganzen
voor de bouw van de tweede vakschool is in Benin met heel veel enthousiasme ontvangen , ze
zijn erg blij evenals wij natuurlijk.
Aanvullend op dat bedrag is afgesproken met alle betrokken
partijen dat er € 6221,00 door de lokale overheid wordt bijgedragen. Met deze financiële bijdrage
van de lokale overheid is een start gemaakt met het verbouwen/renoveren van een bestaand
gebouw op het terrein van het weeshuis, waar de horeca/ bakkers opleiding inmiddels al wordt
gegeven . Het gebouw is nu een bakkerij, ingericht als restaurant en als zodanig in gebruik.
  

Binnenkort wordt ook begonnen met het storten van de fundering voor de tweede vakschool,
op het terrein van het weeshuis. 
Met de ervaring van de bouw van de eerste vakschool en de
wens om een degelijk gebouw neer te zetten, hebben we een voorstel uit Benin ontvangen voor
het storten van een stevigere fundering , plus het optrekken van de muren voor de begane
grond met plafond. Met de bijdrage van 2014 willen we het gebouw afmaken door het plaatsen
van een etage op dat gebouw. Op deze manier hebben we voor de toekomst voldoende faciliteiten
voor het geven van vakopleidingen aan een groter wordende groep kinderen vanuit het weeshuis
en de omgeving van het weeshuis. Dan kunnen we voorlopig vooruit !Dat zou prachtig zijn.
Het wordt dus een gebouw van twee etages, in 2013 wordt de eerste laag gerealiseerd en in 2014
de tweede laag en kan het schoolgebouw in gebruik worden genomen. Voor de inrichting van
beide scholen moeten tafels, stoelen, werktuigen etc. worden aangeschaft. Daarnaast is er nog
geld nodig voor de renovatie van de muur rond het terrein van het weeshuis .Dit zijn de wensen
voor 2014.
 

Initiatiefneemster van dit project Karen Olesen heeft zeer regelmatig contact met Daslin Small.
Daslin draagt de zorg voor alles wat geregeld moet worden m.b.t. het weeshuis en de vakscholen
ter plaatse en is heel erg blij met deze vooruitgang.

  


 VAKSCHOOL IN BENIN    

 

 

 


Login leden