VAKSCHOOL IN BENIN

De Stichting Peuple du Monde met het weeshuis Maison de l’Espoir in Benin heeft in 2012 met de financiële hulp van De Lionsclub Land van Cuijk en Noord-Limburg uit het golftoernooi en de vermeerdering van De Wilde Ganzen de eerste vakschool kunnen bouwen en laten functioneren.

Een agrarische vakschool op onze landbouwgrond in Toffo ( 3 uur rijden van het weeshuis) voor de jongens uit ons weeshuis , en ook voor jongens uit de omgeving. Zij krijgen les in het verbouwen van gewassen en het verzorgen van dieren ,voor eigen consumptie maar ook voor de handel. Zo krijgen zij een reële kans op de arbeidsmarkt, of kunnen een eigen bedrijfje starten en een zelfstandig bestaan opbouwen. Op 2 augustus 2013 is de school officieel in gebruik genomen.  

Het bericht dat we in 2013 € 20.000,00 zullen ontvangen van de Lionsclub en de Wilde Ganzen voor de bouw van de tweede vakschool is in Benin met heel veel enthousiasme ontvangen , ze zijn erg blij evenals wij natuurlijk. Aanvullend op dat bedrag is afgesproken met alle betrokken partijen dat er € 6221,00 door de lokale overheid wordt bijgedragen. Met deze financiële bijdrage van de lokale overheid is een start gemaakt met het verbouwen/renoveren van een bestaand gebouw op het terrein van het weeshuis, waar de horeca/ bakkers opleiding inmiddels al wordt gegeven . Het gebouw is nu een bakkerij, ingericht als restaurant en als zodanig in gebruik.  

Binnenkort wordt ook begonnen met het storten van de fundering voor de tweede vakschool, op het terrein van het weeshuis. Met de ervaring van de bouw van de eerste vakschool en de wens om een degelijk gebouw neer te zetten, hebben we een voorstel uit Benin ontvangen voor het storten van een stevigere fundering , plus het optrekken van de muren voor de begane grond met plafond. Met de bijdrage van 2014 willen we het gebouw afmaken door het plaatsen van een etage op dat gebouw. Op deze manier hebben we voor de toekomst voldoende faciliteiten voor het geven van vakopleidingen aan een groter wordende groep kinderen vanuit het weeshuis en de omgeving van het weeshuis. Dan kunnen we voorlopig vooruit !Dat zou prachtig zijn. Het wordt dus een gebouw van twee etages, in 2013 wordt de eerste laag gerealiseerd en in 2014 de tweede laag en kan het schoolgebouw in gebruik worden genomen. Voor de inrichting van beide scholen moeten tafels, stoelen, werktuigen etc. worden aangeschaft. Daarnaast is er nog geld nodig voor de renovatie van de muur rond het terrein van het weeshuis .Dit zijn de wensen voor 2014. 

Initiatiefneemster van dit project Karen Olesen heeft zeer regelmatig contact met Daslin Small. Daslin draagt de zorg voor alles wat geregeld moet worden m.b.t. het weeshuis en de vakscholen ter plaatse en is heel erg blij met deze vooruitgang.
  


Login leden