Onze Club

Lionsclub Land van Cuijk en Noord-Limburg is lid van Lions Clubs International, een wereldwijde associatie van Lions-clubs waarin mensen vanuit vriendschap, zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige binding op vrijwillige basis een verscheidenheid aan initiatieven ondernemen ten behoeve van een betere samenleving.

De 6 doelstellingen van Lions Clubs International:

  • Het tot stand brengen en in stand houden van onderling begrip tussen de volkeren van de wereld;
  • Het bevorderen van beginselen van goed overheidsbestuur en goed burgerzin;
  • Een actieve belangstelling hebben voor het maatschappelijke, culturele, sociaal en moreel welzijn van de samenleving;
  • De Lions clubs verenigen in vriendschap, kameraadschap en wederzijds begrip;
  • Een ontmoetingsplaats bieden voor vrije gedachtenwisseling over alle zaken van openbaar belang; maar over partijpolitieke en dogmatische-religieuze opvattingen zal door clubleden echter niet worden gedebatteerd;
  • Het aanmoedigen van mensen, die daarvoor openstaan om dienstbaar te zijn aan de samenleving zonder persoonlijke financiële voordelen; het aanmoedigen van doelmatigheid en het bevorderen van hoge waarden in beroep en bedrijf, zowel in openbare dienst als in persoonlijk handelen.

Clubhuis                                        
Old Inn, Siebengewaldseweg 13, Ottersum